You are here

County FIPS

Ito ang County FIPS na lista ng pahina. Maaari mong i-click ang pamagat upang i-browse ang impormasyon sa detalye. Sa Estados Unidos, ang isang lalawigan ay isang subdibisyon ng pang-administratibo o pampulitika ng isang estado na binubuo ng isang pangheograpiyang rehiyon na may tiyak na mga hangganan at ilang antas ng awtoridad ng gobyerno. Karaniwan, ang impormasyon sa county participle ay hindi ipinakita sa mailing address, ngunit maaari mong gamitin ang pag-uuri na ito upang makahanap ng tumpak na address sa pag-mail.

Mga Pahina